Risici for bivirkninger og komplikationer ved linseudskiftning (RLE) med multifokal linse

Alle kirurgiske indgreb indebær en vis risiko, det er dog sjældent at vi oplever alvorlige bivirkninger eller komplikationer. De fleste komplikationer er desuden mulige at efterbehandle, hvis de opdages i tide. Vi opfordrer dig derfor til at kontakte os, såfremt der er noget, du er urolig for eller har spørgsmål omkring, efter operationen.

For at minimere risici for infektioner er det meget vigtigt, at du nøje følger de råd, som du har fået af os før operationen.

Almindelige (≥ 1/100)

 • Supplerende operation (laser touch up).
 • Forbigående tågesyn.
 • Påvirkning af mørkesynet.
 • Midlertidige blændinger og lysringe omkring lyskilder.
 • Glaslegemeuklarheder.
 • Efterstær (uklarhed i linsekapslen bag den kunstige linse).
 • Moderate smerter og øjenirritation (et par uger).

Mindre almindelige (<1/100)

 • Nedsat synskarphed med den bedste korrektion.
 • Vedvarende tågesyn.
 • Vedvarende nedsat synskvalitet (skygger/dobbeltkonturer, lysringe, blænding).
 • Langvarig periode med tørre øjne.
 • Langvarig hævelse af den gule plet.
 • Nethindeløsning.

Sjældne (< 1/1000)

 • Vedvarende synsnedsættelse pga. hævelse af den gule plet.
 • Infektion.