NU: Undersøgelse 99 kr. Book nu!

Retinitis pigmentosa (RP)

Retinitis pigmentosa er et sammensat navn af flere øjensygdomme, som rammer nethinden. Som regel starter sygdommen med dårligt mørkesyn og kraftigt indsnævret synsfelt, som til sidst udvikler sig til tunnelsyn. Graden af nedsat syn kan variere, men det kan føre til alvorlig synsnedsættelse og i værste fald, kan man blive blind.

Retinitis pigmentosa, eller RP som det ofte kaldes, er en sygdom som gradvist forstyrrer synscellerne i nethinden. Der findes forskellige typer af retinitis pigmentosa, der udvikles på forskellige måder. Nogle typer RP udvikles hurtigt og kan føre til avlorlige synskader allerede i erhvervsaktive alder. Andre varianter af RP er mere stabile og kan forårsage mindre synsforstyrrelser, når du bliver ældre.

Årsager til retinitis pigmentosa

Retinitis pigmentosa er en genetisk defekt som nedbryder synscellerne (fotoreceptorerne) på nethinden. Forskellige genfejl laver forskellige nedbrydende processer. I nethinden findes millioner af synsceller, som er inddelt i to forskellige typer – stave og tapper. Stavene er mest lysfølsomme og er vigtige for synet i lav belysning. Tappene er følsomme overfor farver og detaljer og har ansvar for det centrale syn, farveopfattelse og detaljesyn.

Ved retinitis pigmentosa er det oftest stavene der rammes gradvist, men ved nogle typer af sygdommen er det tappene der rammes og dermed det centrale syn

Symptomer på retinitis pigmentosa

Der findes forskellige typer at RP og udviklingen og symptomerne varierer.

Nedsat nattesyn er et symptom, der normalt ses tidligt ved retinitis pigmentosa. Årsagen er, at denne type af synsceller, der hjælper os med at se i mørke – stavene – som regel er den første type synsceller, der bliver forstyrret. Forøget lysfølsomhed er også et af de tidlige symptomer. Det perifere syn kan blive forværret og bliver gradvis mindre og mindre indtil det kun er det centrale syn, der er tilbage. Dette opleves som om, du kigger gennem et smalt rør, som kaldes tunnelsyn.

Retinitis pigmentosa (RP) påvirker først det perifirere syn, og det opleves som at se gennem et smalt rør (tunnelsyn).

Når sygdommen begynder at forstyrre synscellerne – tapperne – begynder du at se pletter og flydere til dagligt i dit synsfelt. Pletterne vokser og bliver større jo flere tapper, som bliver forstyrret. Det centrale syn påvirkes og det kan ende ud i, at RP gør dig blind.

Behandling af retinitis pigmentosa

Der er indtil videre en intensiv forskning i gang for at finde effektive behandlinger for retinitis pigmentosa. Blandt andet forskes der i, om det er muligt at foretage en transplantation af syns- og stamceller.

A-vitamin har vist sig at kunne bremse sygdomsforløbet lidt, men der findes endnu ikke nogen effektiv behandling mod retinitis pigmentosa.