Undersøgelsen er gratis, fordi du har fået en personlig mail om tilbuddet.