Kvalitetsarbejdet

Memira er de eneste i branchen med en dedikeret afdeling, der har til formål at sikre kvaliteten i alle kliniske processer. Vores systematiske kvalitetsarbejde sikrer det højest mulige kliniske resultat, samtidig med at vi videre udvikler vores kliniske processer.

Kvalitetsafdelingen

Afdelingen arbejder med at finde, udvikle og sikrere de forskellige operationsmetoder som vi tilbyder. Læs mere om Memiras kvalitetsafdeling her.

Vi sikrer kvaliteten

Kvalitetssikring er en helt central del af kvalitetsarbejdet. Kvalitetsafdelingen fungerer som en uafhængig inspektions- og undersøgelseskomité, som overvåger alle processer.

Et struktureret kvalitetsarbejde sikrer, at vi konstant følger op på og udvikler både vores metoder og udstyr, samt vores læger og øvrige personale. Memira følger naturligvis Sundhedsstyrelsens retningslinjer for systematisk kvalitetsarbejde og er akkrediteret – godkendt – af Den Danske Kvalitetsmodel.

Seneste er Memira blevet akkrediteret den 7. juni 2018 – Se certifikat. Se status for igangværende akkrediteringsstatus her.

Memira gennemfører kundetilfredshedsundersøgelser på samtlige kunder, som vi har opereret eller blot haft til forundersøgelse. Resultaterne fra disse undersøgelser sammenlignes og analyseres for at sikre, at det kliniske resultat lever op til kundernes forventninger.  Ydermere er det en vigtig del af kvalitetsarbejdet at sikre, at alt personale får den korrekte kliniske uddannelse. Kvalitetsafdelingen har ansvaret for indholdet i alle  kliniske uddannelser, både når det gælder introduktionsforløb og videreuddannelse.  Dette er kernen i vores kvalitetsarbejde.

Bedste karakter: Tilfredse kunder

Vores kvalitetsarbejde skal bidrage til at vi har tilfredse kunder hos Memira. Alle kunder får derfor i form af en kundetilfredshedsundersøgelse mulighed for, at kommentere på deres oplevelse hos os. Kunder som er blevet opererede, får mulighed for at give os feedback både 3- og 12-måneder efter deres operation. De kunder, som vælger ikke at blive opereret hos os, får samme mulighed 3 måneder efter deres forundersøgelse. Læs nogle af vores mange tilfredse kunders historier her – eller besøg Trustpilot, hvor du finder flere uvildige anmeldelser af Memira.

Vores udstyr

Vi anvender nogle af markedets mest afprøvede og veldokumenterede tekniske hjælpemidler og metoder.

– Kenny Fogel, Technical Manager

Hos Memira udfører vi forebyggende vedligeholdelse på de maskiner, som vi anvender til operationer, mere end dobbelt så tit som producenterne foreskriver. Ifølge leverandørens anbefalinger skal øjenlaserudstyret kalibreres og have udført service hver tredje måned. Vi udfører dog service på vores udstyr mindst en gang om ugen og forud for hver eneste operationsdag udfører vi desuden tests, kalibreringer og justeringerne af maskinerne. Dette gør vi for at sikre, at maskinerne ikke bare fungerer godt – men derimod præsterer optimalt.

Dobbelt forundersøgelse – højere sikkerhed

Da en øjenoperation indebærer en permanent forandring, er det vigtigt, at dine øjne undersøges af flere uafhængige eksperter, inden du tager din beslutning. Første del af forundersøgelsen gennemføres af en optiker for at afgøre, om du er egnet til en synskorrigerende operation. Da formålet med operationen er at korrigere en synsfejl, med samme resultat som hvis den blev korrigeret med briller eller linser, har optikeren en central rolle i valget af operationsmetode.

På operationsdagen gennemfører øjenlægen den anden del af forundersøgelsen. Her bekræfter lægen optikerens målinger og konklusion, samt vurderer om dine øjne rent anatomisk og medicinsk kan opereres. Ingen kan blive opereret hos Memira, uden først at blive godkendt til operation af både en optiker og en øjenlæge.

Spørgsmål?

Book tid

Se ledige tider og book en undersøgelse

Eller book via telefon på 88 80 28 00