Grøn stær (Glaukom)

Grøn stær er en øjensygdom, der skader synsnerven. Tilstanden kan opstå akut, men det er mere normalt med en langsom udvikling. Grøn stær rammer især ældre mennesker, og da symptomerne ofte opstår gradvist, kan sygdommen nå at udvikle sig meget inden den bliver opdaget. Får man diagnosen grøn stær, er det vigtigt, at det behandles øjeblikkeligt, da sygdommen kan medføre nedsat syn.

Glaukom opstår ofte pga. at et højt øjentryk har forårsaget skader på synsnerven.

Grøn stær, eller glaukom som det også kaldes, kan opstå i begge øjne, men oftest er det et enkelt øje som rammes.

Årsager til grøn stær/glaukom

Inde i øjet er der en væske, som kaldes kammervandet. For at lys skal kunne passere uforstyrret gennem øjet, er der mange strukturer, som ikke har egen blodtilførsel. I stedet får disse strukturer næring via kammervandet. Kammervandet opretholder desuden det rette indre tryk i øjet. Ny kammervæske produceres i en jævn strøm samtidig med at den transporteres gennem kanaler i kammervinklen. Hvis der produceres mere kammervæske, end der er plads til, stiger øjets tryk, da kanalerne ikke kan lede det videre. Hvis trykket bliver for højt, kan der opstå skader på synsnerven, som kan resultere i, at man mister synet.

Højt tryk i øjet udgør den største risiko for at udvikle grøn stær, men øjensygdommen forekommer også hos personer med normalt øjentryk (normalttryksglaukom). Den direkte årsag til glaukom er derfor endnu ikke helt fastlagt, men det har vist sig, at det hjælper at sænke trykket også ved normalttryksglaucom. Det mistænkes, at dårlig blodtilførsel kan være årsagen pga. sygdomme i blodårerne. Normaltryksglaucom opdages ved forundersøgelse af øjets synsnerve og synsfelt.

Symptomer på grøn stær/glaukom

Det findes to former for grøn stær og symptomerne er lidt forskellige.

Akut glaukom, er hvis dit tryk i øjet pludselig stiger. Typiske symptomer er smerte og svær rødme i øjet. Du får nedsat syn og vil se lyskegler, lyscirkler og andre lyskilder. Hovedpine og kvalme er også blandt symptomer på akut glaukom.

Kronisk glaukom (åbenvinklet grøn stær) er den mest almindelige form for glaukom, og rammer for det meste ældre mennesker. Sygdomsforløbet er langsomt og symptomerne kommer ofte snigende. Det viser sig ofte først efter indskrænkning af det perifere syn eller når synet forsvinder flere steder i synsfeltet.

Behandling af glaukom/grøn stær

Skader, som opstår på synsnerven, kan ikke repareres, men for at bremse sygdommen er det vigtigt, at man hurtig kommer i behandling. Behandlingen fokuserer på at mindske trykket i øjet og på at undgå yderligere skader på synsnerven. Dette gøres ved hjælp af tryknedsættende øjendråber, men i enkelte tilfælde behandles det med laser eller operation for at sænke øjentrykket.

Glaukom menes at være arveligt. Derfor bør personer, som har familiemedlemmer med glaukom, regelmæssigt gå til tjek efter man er fyldt 40 år. Ved en kontrol undersøger øjenlægen ikke kun øjentrykket, men også synsfeltet og synsnerven.

Memira har øjenlægekonsultation for private og forsikringskunder i Købehhavn, Aalborg og Kolding. Book tid til din forundersøgelse her.

Spørgsmål?

Book tid – Øjenlæge

Book tid til en udvidet undersøgelse hos Memira private øjenlæger i København, Kolding, Aarhus og Aalborg.

Eller book via telefon på 88 80 28 00