Vi fejrer 2020, med undersøgelser til kun 20 kr. (normalpris 300 kr.) Book nu!
Kundecenter

Glaukom (grøn stær)

Glaukom er en øjensygdom, der skader synsnerven Tilstanden kan opstå akut, men et det er mere normalt med en langsom udvikling. Glaukom rammer især ældre mennesker, og eftersom symptomerne ofte opstår gradvist, kan sygdommen nå at udvikle sig meget inden den bliver opdaget. Får man diagnosen glaukom, er det vigtigt, at det behandles øjeblikkeligt, eftersom sygdommen kan medføre nedsat syn.

Glaukom opstår ofte pga. at et højt øjentryk har forårsaget skader på synsnerven.

Glaukom, eller grøn stær som det også kaldes, kan opstå i begge øjne, men oftest er det et enkelt øje som rammes.

Årsager til glaukom / grøn stær

Inde i øjet er der en væske, som kaldes kammervandet. For at lys skal kunne passere uforstyrret gennem øjet, er der mange strukturer, som ikke har egen blodtilførsel. I stedet får disse strukturer næring via kammervandet. Kammervandet opretholder desuden det rette indre tryk i øjet. Ny kammervæske prodcueres i en jævn strøm samtidig med at den transporteres gennem kanaler i kammervinklen. Hvis der produceres mere kammervæske end der er plads til, stiger øjets tryk, da kanalerne ikke kan lede det videre. Hvis øjentrykket bliver for højt kan der opstå skader på synssnerven, som kan resultere i at man mister synet.

Højt øjentryk udgør derfor den største risiko for at udvikle glaukom, men øjensygdommen forekommer også hos personer med normalt øjentryk (normalttryksglaukom). Den direkte årsag til glaukom er derfor endnu ikke helt fastlagt, men det har vist sig, at det hjælper at sænke trykket også ved normalttryksglaucom. Det mistænkes, at dårlig blodtilførsel kan være årsagen pga. sygdomme i blodårerne. Normaltryksglaucom opdages ved undersøgelse af øjets synsnerve og synsfelt.

Symptomer på glaukom / grøn stær

Det findes to former for glaukom og symptomerne kan adskilles alt afhængig af hvad du oplever.

Akut glaukom, er hvis dit tryk i øjet pludselig stiger. Typiske symptomer er smerte og svær rødme i øjet. Du får nedsat syn og vil se lyskegler, lyscirkler og andre lyskilder. Hovedpine og kvalme er også i blandt symptomer på akut glaukom.

Kronisk glaukom (åben vinklet grøn stær) er den mest almindelige form for glaukom, og rammer for det meste ældre mennesker. Sygdomsforløbet er langsomt og symptomerne kommer ofte snigende. Det viser sig ofte først efter indskrænkning af det perifere syn eller at synet forsvinder flere steder i synsfeltet.

Behandling af glaukom / grøn stær

Skader som opstår på synsnerven kan ikke repareres, men for at bremse sygdommen er det vigtigt, at man hurtig kommer i behandling. Behandlingen fokuserer på at mindske trykket i øjet og på at udgå yderligere skader på synsnerven. Dette gøres ved hjælp af tryknedsættende øjendråber, men i enkelte tilfælde behandles det med laser eller operation for at sænke øjentrykket.

Glaukom menes at være arveligt. Derfor bør personer, som har familiemedlemmer med glaukom, regelmæssigt gå til tjek efter man er fyldt 40 år. Ved en kontrol undersøger øjenlægen ikke kun øjentrykket men også synsfeltet og synsnerven.