Nethindeløsning

Nethindeløsning er en tilstand, som opstår, når nethinden løsner sig fra den bagerste del af øjet. Det er en alvorlig tilstand, som kræver hurtig behandling. Synet forsvinder i den del som har løsnet sig.

Nethindeløsning indebærer at nethinden løsner sig fra sin faste placering ved årehinden.

Nethinden er en tynd hinde på øjets inderside. Her sidder millioner at synsceller, som tager imod og videregiver alle de indtryk, som vi ser. Bagved sidder nethinden årehinden, hvis opgave er at forsyne nethinden og dens synsceller med ilt. Hvis nethinden løsner sig fra årehinden, får synscellerne ikke den næring, som de har behov for. Deraf kommer ordet nethindeløsning. nethindeløsning  fører til nedsat syn, hvis ikke den behandles hurtigt.

Årsager til nethindeløsning

Nethindeløsning opstår spontant, og risikoen for nethindeløsning øges med alderen. Hos yngre personer er den mest almindelige årsag til nethindeløsning en skade eller slag mod øjenregionen.

Nethindeløsning kan opstå som følge af glaslegemeløsning. Glaslegemet er en geleagtig væske, som er i øjet og har flere fæstningspunkter med nethinden.

Konsistensen af glaslegemet ændrer sig med alderen og bliver mere flydende. Ofte vil glaslegemet langsomt løsne sig fra nethinden, og dette er normalt helt udramatisk, men i sjældne tilfælde kan det lede til, at der kan opstå huller på nethinden. I hullerne kan væske fra øjet løbe ind bag nethinden og separere den fra årehinden. Næringstilførslen til synscellerne bliver dårligere, og derfor kan de ikke videregive de synsindtryk, som de skal. Jo længere tid at synscellerne er separerede fra næring, jo større bliver skaden. Dette er en af grundene til, at det er vigtigt, at man kommer hurtigt i behandling.

Nærsynethed er også en faktor, som øger risikoen for nethindeløsning. Grunden er, at øjet er længere, når man er nærsynet, hvilket kan gøre, at nethinden strækkes ud. En tynd nethinde er mere skrøbelig, hvilket gør, at der lettere kan gå hul i den.

Andre faktorer, som øger risikoen for nethindeløsning, er arvelighed, linseudskiftning, ydre skader og visse øjensygdomme, f.eks.  diabetes.

Nethindeløsning rammer sjældent begge øjne på samme tid. Er du blevet ramt af nethindeløsning i et øje, er risikoen for at det andet øje rammes dog højere.

Symptomer på nethindeløsning

Du mærker som regel ikke nogen smerte ved en nethindeløsning, men symptomerne opstår ofte pludseligt. Du kan se prikker, pletter, striber eller ringe i synsfeltet. Du kan opleve lyn og mørke skygger i yderkanterne af synsfeltet. De mørke skygger vokser og indsnævrer synsfeltet, jo mere nethinden løsner sig. Hvis du oplever, at du ser sløret, kan det være et tegn på at nethinden har løsnet sig derfra hvor den gule plet er.

Behandling af nethindeløsning

Den behandling, man anvender ved nethindeløsning, afhænger af, hvor meget af nethinden der har løsnet sig. Hvis det opdages hurtigt, at der er et hul eller en lille revne i nethinden, er det ofte hurtigt at behandle med laser, som lukker hullet.

Hvis nethinden har løsnet sig meget, kræves der en operation for at stoppe sygdomsforløbet. Der er forskellige operationsmetoder for at sætte nethinden fast igen. En helt normal metode er, at glaslegemet tages ud og erstattes med gas for at trykke nethinden på plads ind mod årehinden. Operationen fuldendes af en laserbehandling, som tætner hullerne i nethinden og forhindrer, at der løber væske bagom øjet.

Nethindeløsning kan forårsage permanent synstab, hvis skaderne er store, eller hvis der går lang tid inden det behandles. Hvis behandlingen sættes ind med det samme, og den gule plet endnu ikke er beskadiget, kan synet i nogle tilfælde komme sig helt.

Spørgsmål?

Book tid – Øjenlæge

Book tid til en udvidet undersøgelse hos Memira private øjenlæger i København, Kolding, Aarhus og Aalborg.

Eller book via telefon på 88 80 28 00