Du kan trygt besøge vores klinikker – vi har fokus på hygiejne, væremidler og afstand. Læs mere om vores tiltag i forbindelse med Covid-19

Christer sejler videre – uden briller!

Christer Faith-Ell er 56 år og arbejder i en bank. Han er meget aktiv i sin fritid og dyrker flere forskellige typer af sport, men hans helt store interesse er at sejle.

Kun få timer efter operationen fik jeg et super-kick! Jeg kunne læse på mobilen – ved laveste lysstyrke! Det har jeg ellers ikke kunnet i mange-mange år.

Efter at have haft perfekt syn det meste af sit liv, blev Christer for ti år siden ramt af alderssyn. Han oplevede det ved, at teksten blev mindre og mindre, og til sidst var armene ikke lange nok. Briller føltes som en begrænsning, så i lang tid forsøgte han at klarer sig uden dem. Det resulterede så i hyppige hovedpiner, og at han ikke fik læst så mange bøget som tidligere. Men faktisk var det at sejle, det som var dårligst i kombinationen med briller.

– Jag har har ødelagt mange briller om bord på båden. Og så er der det med duggen – briller er altså ikke optimale på en båd. Så der var flere aspekter ved det, siger Christer.

Undersøgelse hos Memira

Christer besluttede sig for at gå til en undersøgelse for at finde ud af, om han kunne blive opereret.

– Selve undersøgelsen var interessant. Man kommer jo ind med et ønske og forhåbning om, at det vil være muligt at gennemføre. Jag fik en masse oplysninger her, som jeg ikke vidste noget om på forhånd. Bland andet om selve teknikken for hvordan man udskifter den naturlige linse med en kunstig. Så det var altså super interessant, siger han.

Linseudskiftning hos Memira

Ved undersøgelsen fik Christer at vide, at han var egnet til operation, og at kan kunne blive fri for sit alderssyn – og dermed brillerne. Han besluttede at booke tid til en linseudskiftning.

– Jag synes selve operationen var super fascinerende. Og jeg følte nærmest vi var færdige før vi startede. Det gik meget, meget hurtigt, og jeg følte overhoved ingen smerte. Meget interessant oplevelse. Kun få timer efter operationen fik jeg et super-kick! Jeg kunne læse på mobilen – ved laveste lysstyrke! Det har jeg ellers ikke kunnet i mange-mange år, siger han.

Tiden efter linseudskiftning

I dag oplever Christer en stor befrielse, både i sin hverdag og i sin udøvelse af hans fritidsinteresser.

– Mit syn, i dag, er rigtig meget bedre. Jeg har lagt brillerne, fordi jeg kan læse spå skærmen på kontoret og på mobilen, når jag vil. At sejle uden briller er en befrielse. Bare dét ikke at skulle tænke: ”har jeg brillerne med ombord?”, ”kommer jeg til at ødelægge dem igen i dag?”. Så det er en super skøn følelse, siger han.