Kampagne! Undersøgelse kun 10 kr. (Ord 300kr.) Book nu!
Kundecenter

Glaslegemeløsning

Glaslegemeløsning viser sig oftest ved flager eller prikker i synsfeltet. Det er en følge af aldring og rammer de fleste mennesker over 60 år. TIlstanden er oftest helt udfarlig, men det er vigtigt at få foretaget en øjenundersøgelse for at udelukke andre årsager til symptomerne.

Glaslegemeløsning indebærer at glaslegemet løsner sig fra sin faste placering mod nethinden.

Glaslegemet er en geléagtig masse, som udfylder rummet i øjet mellem linsen og nethinden. Med alderen begynder glaslegemet at skrumpe, blive mere vandholdig og kan løsne sig fra sin placering på nethinden. Det er på den måde, at der opstår det, som kaldes glaslegemeløsning.

Årsager til glaslegemeløsning

Selvom glaslegemeløsning kan lyde lidt skræmmende, er det altså en helt naturlig proces, som sker med alderen. Det rammer de fleste ældre og mange lægger ikke mærke til det. Denne naturlige proces begynder ofte hos middelaldrende mennesker, men kan også opstå tidligere.

Glaslegemeløsning er oftest ufarlig, men det er vigtigt at man bliver undersøgt af en øjenlæge for at sikre, at problemet ikke skyldes andre komplikationer eller øjensygdomme.

Symptomer på glaslegemeløsning

Symptomerne på glaslegemeløsning kan opstå pludseligt og viser sig oftest ved prikker, striber, flager eller net i synsfeltet. Dette kaldes flydere.

Det, du ser, er fortætninger eller proteinklumper i glaslegemet. Disse uklarheder skaber skygger på nethinden og ses som bevægelige strukturer, som kaldes floaters (muces volantes). Det sker også, at man oplever lysfænomener, hvilket skyldes at glaslegemet trækker i nethinden. Hvis du oplever disse lysfænomener som blitz eller lys, så er det vigtigt at søge øjenlæge. Symptomerne kan være irriterende, men de påvirker ikke din synsskarphed. Nogle detaljer kan være omgivet af slør eller tåge. Det kan hjælpe hvis du kigger op og ned et par gange for at få flyderne til at flytte sig.

Behandling af glaslegemeløsning

Hvis du bliver undersøgt og får konstateret glaslegemeløsning, sættes der ikke nogen behandling i gang. Tilstanden er permanent, men de fleste vænner sig til flyderne. Lynene mindskes oftest med tiden. Hvis flyderne er meget generende for synet kan en operation overvejes, hvor hele glaslegemet fjernes eller flyderne fjernes med laser.

Hvis flyderne eller lynene pludselig bliver værre eller dit syn bliver slørret, bør du hurtigst muligt tage kontakt til en øjenlæge. En komplikation ved glaslegemeløsning er at der kan være hul på nethinden. Hvis øjenlægen opdager, at der er hul på nethinden skal det behandles for at forhindre nethindeløsning. Hullet laves med laser på en øjenmodtagelse.