Diabetesretinopati

Diabetesretinopati betyder, at der er opstået forandringer i øjets nethinde grundet diabetes. Diabetesretinopati kan lede til pludselig synsnedsættelse. Forandringerne er svære at opdage selv, eftersom der i begyndelsen ikke er nogle symptomer. Det er derfor meget vigtigt, at man som diabetiker får foretaget en regelmæssig forundersøgelse af nethinden.

Diabetesretinopati kan forårsage blødninger i nethinden.

Som følge af diabetes type 1 eller 2 kan blodkarrene i nethinden forandres, og diabetesretinopati kan være skyld i blødninger i og/eller hævelse i den gule plet, hvilket gør, at du kan lide af nedsat syn.

Årsager til diabetesretinopati

Diabetes påvirker blodsukkeret i kroppen, hvilket kan påvirke kroppens blodkar. I nethinden findes der små blodkar, som er skrøbelige og kan tage skade af for højt blodsukker eller blodtryk. Hvis disse blodkar svækkes, kan de blive forhindret i at tilføre blod til nethinden eller begynde at lække eller forårsage hævelse i den gule plet. I visse tilfælde kan nethinden forsøge at kompensere for de svækkede blodkar ved at danne nye kar, som er endnu skrøbeligere, og som nemt kan briste. Det kan ske, at der opstår blødninger nethinden.

Symptomer på diabetesretinopati

Forandringer i nethinden kan til at starte med være helt symptomfrit. Det er som regel ikke før, at forandringerne har forårsaget blødninger i nethinden eller hævelse i den gule plet, at symptomerne opstår.

Hvis forandringerne i nethinden leder til hævelse i den gule plet, påvirkes synsskarpheden. Den gule plet er det område på nethinden, hvor synscellerne sidder tættest, og som hjælper os med at kunne se skarpt og skelne mellem detaljer. Hvis hævelsen opstår i den gule plet, giver det symptomer som sløret syn og nedsat synsskarphed. Synsnedsættelsen sker gradvist og kan til at starte med være svær at opdage.

Ved blødninger i nethinden kan du opleve pludselig synsnedsættelse med symptomer som bevægelige prikker, pletter, striber eller ringe i synsfeltet. Du kan opleve, at du ser blink eller skygger i udkanten af dit synsfelt, hvilket kan være tegn på nethindeløsning. Oplever du disse symptomer er det vigtigt, at du øjeblikkeligt søger behandling på en øjenklinik eller et hospital.

Ved diabetesretinopati kan der opstå prikker, flager eller streger i synsfeltet.

Behandling af diabetesretinopati

Det er vigtigt at man kontrollerer og behandler sin diabetes for at forebygge følgesygdomme, som diabetesretinopati. Det mindsker risikoen, men forandringer på nethinden kan opstå selvom man har et godt og stabilt niveau af blodsukker, blodtryk og kolesterol. Det er derfor vigtigt, at du går til regelmæssige undersøgelser af nethinden, en så kaldt fundus-undersøgelse. Hvis det til denne forundersøgelse opdages, at du har alvorlige forandringer på nethinden, sættes man straks i behandling. Formålet med behandlingen er at bremse udviklingen af sygdommen. Metoderne er forskellige alt afhængig af hvilke forandringer man har.

I Memira foretager vi fundus-undersøgelser. Læs mere og book tid.

Hvis du har en hævelse i den gule plet eller der er udviklet nye blodkar, kan du få medicin sprøjtet ind i øjet, som behandling. Hvis der er dannet nye blodkar i nethinden behandlerman disse med laser, for at forhindre at disse blodkar fortsætter med at vokse. Ved at stoppe væksten mindskes blodkarrene.

I tilfælde hvor laser- eller injektionsbehandling ikke er tilstrækkeligt, kan det være nødvendigt med en operation. Dette bliver kun aktuelt, hvis det viser sig, at du har en blødning inden i glaslegemet, som øjet ikke selv kan klare, eller hvis der er vævsforandringer, som kan føre til nethindeløsning.

Der er fordele ved at blive behandlet i det private

Du skal være opmærksom på, at der er lang ventetid hos øjenlægerne i det offentlige. Det gælder både i forhold til at komme til en forundersøgelse hos øjenlægen samt eventuel behandling. I Memira kan du komme til med kort ventetid, både til forundersøgelse, behandling samt grå stær operation.

Memira samarbejder med de fleste sundhedsforsikringer, som blandt andet dækker behandling af grå stær. Book tid til forundersøgelse.

Memira er landsdækkende med klinikker i København, Kolding, Århus og Ålborg. Du kan læse mere om vores klinikker her.

Øjenlæge København – Øjenlægernes Hus
Store Kannikestræde 16
1169 Kbh K

Øjenlæge Kolding
Gråbrødregade 6
6000 Kolding

Øjenlæge Århus
Margrethepladsen 2, plan 2.
8000 Aarhus

Øjenlæge Ålborg
Vestre Havnepromenade 9,
9000 Aalborg

Vidste du at vi hos Memira også tilbyder privat øjenlæge konsultationer – uden ventetid?

Vores øjenlæger er specialister indenfor øjensundhed, så som grå stær tørre øjnebørns synalmindelige øjensygdomme med mere.

Du kan læse mere om vores privat øjenlæge konsultationer her.

Spørgsmål?

Book tid – Øjenlæge

Book tid til konsultation hos Memira private øjenlæger i København, Kolding, Aarhus og Aalborg.

Eller book via telefon på 88 80 28 00